www.paduwashopping.be © 2008 

Paduwa, un quartier qui bouge ! 

 

Paduwa, een wijk waar pit in zit !

 

 

Le fil rouge

 

Chaussée de Louvain, 819

1140 Evere

Tél. : 02/726.82.78